Từ ngày 20/08 – 31/08/2020 tưng bừng khuyến mãi giảm giá 10% cho sản phẩm trà giảm cân đông y x2 vlsim

SẢN PHẨM BÁN CHẠY
280.000 

D'Vi Beauty

Cao Thuốc Bắc

180.000 
410.000 
HOT
300.000 
600.000 
350.000 
160.000 
290.000 
280.000 
380.000 
HOT
570.000 

D'Vi Beauty

Son Thảo Dược

290.000 
760.000 
230.000 

D'Vi Beauty

Khoáng Sâm

370.000 
299.000 
SẢN PHẨM D’VI BEAUTY
700.000 
280.000 
350.000 
1.000.000 
240.000 
980.000 
290.000 
350.000 
760.000 

D'Vi Beauty

Khoáng Sâm

370.000 
490.000 
760.000 
380.000 
240.000 

D'Vi Beauty

Đai Thuốc Bắc

700.000 
GIẢM CÂN ĐÔNG Y
-38%
5.980.000  3.700.000 
-21%
897.000  705.000 
-31%
2.990.000  2.050.000 
-21%
897.000  705.000 
-28%
1.495.000  1.075.000 
299.000 
299.000 
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
280.000 

D'Vi Beauty

Cao Thuốc Bắc

180.000 
410.000 
HOT
300.000 
600.000 
350.000 
160.000 
290.000 
280.000 
380.000 
HOT
570.000 

D'Vi Beauty

Son Thảo Dược

290.000 
760.000 
230.000 

D'Vi Beauty

Khoáng Sâm

370.000 
SẢN PHẨM D’VI BEAUTY
300.000 
490.000 
350.000 
HOT
570.000 
380.000 

D'Vi Beauty

Tan Mỡ Quế Chi

370.000 
230.000 
1.000.000 
520.000 
320.000 
600.000 
600.000 
250.000 
350.000 
280.000 
980.000 
490.000 
150.000 
260.000 
350.000 
160.000 
380.000 
760.000 
700.000 

D'Vi Beauty

Đai Thuốc Bắc

700.000 
290.000 
490.000 

D'Vi Beauty

Cao Thuốc Bắc

180.000 
410.000 
GIẢM CÂN ĐÔNG Y
-38%
5.980.000  3.700.000 
-21%
897.000  705.000 
-31%
2.990.000  2.050.000 
-21%
897.000  705.000 
-28%
1.495.000  1.075.000 
299.000 
299.000