Từ ngày 20/08 – 31/08/2020 tưng bừng khuyến mãi giảm giá 10% cho sản phẩm trà giảm cân đông y x2 vlsim

SẢN PHẨM BÁN CHẠY
330.000 
370.000 
410.000 
HOT
300.000 
600.000 
350.000 
160.000 
280.000 
380.000 
HOT
570.000 

D'Vi Beauty

Son Thảo Dược

420.000 
760.000 
230.000 

D'Vi Beauty

Khoáng Sâm

370.000 
299.000 
SẢN PHẨM D’VI BEAUTY
160.000 
350.000 
150.000 

D'Vi Beauty

Son Thảo Dược

420.000 
600.000 
490.000 
760.000 
600.000 
700.000 
280.000 
400.000 
250.000 
660.000 
490.000 
380.000 
GIẢM CÂN ĐÔNG Y
-38%
5.980.000  3.700.000 
-21%
-31%
2.990.000  2.050.000 
-21%
897.000  705.000 
-28%
1.495.000  1.075.000 
299.000 
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
330.000 
370.000 
410.000 
HOT
300.000 
600.000 
350.000 
160.000 
280.000 
380.000 
HOT
570.000 

D'Vi Beauty

Son Thảo Dược

420.000 
760.000 
230.000 

D'Vi Beauty

Khoáng Sâm

370.000 
SẢN PHẨM D’VI BEAUTY

D'Vi Beauty

Đai Thuốc Bắc

700.000 

D'Vi Beauty

Khoáng Sâm

370.000 
260.000 
790.000 
HOT
570.000 
490.000 
350.000 
350.000 
280.000 
760.000 
300.000 
240.000 
250.000 
230.000 
350.000 
380.000 
600.000 
490.000 
520.000 
760.000 
HOT
300.000 
490.000 
700.000 
600.000 
150.000 
GIẢM CÂN ĐÔNG Y
-38%
5.980.000  3.700.000 
-21%
-31%
2.990.000  2.050.000 
-21%
897.000  705.000 
-28%
1.495.000  1.075.000 
299.000