affiliate payment

Bạn có thể gửi yêu cầu thanh toán bất kỳ lúc nào khi số dư tài khoản cộng tác viên của bạn có từ 200.000đ trở lên. Yêu cầu thanh toán của bạn sẽ được d’vi beauty xử lý trong vòng 48h (ngày làm việc).
Để yêu cầu thanh toán hoa hồng bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin vào các trường dưới đây sau đó nhấn nút “Gửi Yêu Cầu Thanh Toán”.
Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng D’vi Beauty!

NHẬP THÔNG TIN THANH TOÁN